De Company Scan is overgegaan in Van Velsen juridisch Adviesbureau (afgekort VVA).  
Klik op de onderstaande link om door verwezen te worden naar de VVA 

http://www.vvja.nl